عناوین یادداشت‌ها 

  • آموزش زبان انگلیسی با اخبار – المپیک ریو – تلکنولوژی سبز (شنبه 7 مرداد 1396 16:23)
    آموزش زبان انگلیسی با اخبار شماره ۸۷٫ در المپیک ریو شرکت atos که پیمانکار بخش IT المپیک بده است. این شرکت سعی کرده است بیشتر ازتباطات را از طریق فضای ابری انجام داده و تعداد سرورها را تا حد امکان نسبت به المپیک لندن کاهش دهد. متن اخبار انگلیسی با ترجمه فارسی را به صورت کامل در زیر مطالعه کنید. Green technology The...